För barn

Vi erbjuder flera aktiviteter för barn som behöver:

Få återhämtning
Är i behov av lugn och ro
Uppleva djur- och gårdsliv
Jobba på relationen till sig själv 
Hitta närvaro