EKOLOGISKT HELKORN/ KORNKROSS 


Produktbeskrivning


Korn kan användas till kor, grisar och andra djurslag. Korn innehåller både stärkelse och en del fiber. Bör krossas eller malas innan utfodring.

Korn är ett spannmålslag som kan utfodras till flertalet djurslag men i huvudsak till gris och nöt. Det är en fördel att utfodra med kornkross då djuren bättre kan utnyttja ingående näringsämne.

Använder man spannmål så är det viktigt att komplettera med mineralfoder och för djur som ska producera mycket bör foderstaten även kompletteras med extra protein i form av ett lämpligt koncentrat eller soja.

Säljs både som hel korn eller krossat. Kommer från Germundö gård i Saltvik.