Priser

Lilla bonde-skolan

Pris per gång

Terminsavgift våren 2022


20€/tillfälle

365€

Enskilda tjänster

Pris per gång


30€

Prova på

1h prova på tillfälle


10€