VÄRP HELFODER 20kg


Produktbeskrivning


Värp Helfoder är ett helfoder avsett för utfodring av värphöns.

Värp Helfoder är ett helfoder som tillverkas i pelletskrosstruktur. Fodret kan ges i fri tillgång från 17 veckors ålder och säkerställa en stabil äggproduktion under hela värpperioden. Fodret ger ägg med starka skal och hjälper hönorna att hålla en fin fjäderdräkt. För att säkerställa en god skalkvalitet rekommenderas att fodret kompletteras med fri tillgång på kalk/ snäckskal.

Observera att detta är en generell näringsdeklaration. För aktuell information hänvisas till deklaration på följesedel respektive säcketikett.


Egenskaper

Struktur: Pelletskross

Näringsinnehåll

WPSA, MJ 11.2
Råprotein g/kg 155
Kalcium g/kg 37
Natrium g/kg 1
Lysin g/kg 7
Metionin g/kg 4
CyMet g/kg 6.9
Treonin g/kg 5.3
Tillsatser
Vitamin A, IE/kg 10000
Vitamin D3, IE/kg 3000
Vitamin E, mg/kg 35
Klimat och miljö
Kväve N, g/kg 24.8
Fosfor P, g/kg 4.2
Kalium K, g/kg 5.9
Beräknad klimatpåv. i CO2-ekv
Exklusive LU/LUC, kg/ton 450
Inklusive LU/LUC, kg/ton 700